Matteus 17

17
Jesu herlighet åpenbares på fjellet
1Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. #Mark 9:2 ff. Luk 9:28 ff. 2Pet 1:16-18 2Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. #Åp 1:16. 3Og se, Moses og Elia viste seg for dem, og talte med ham. 4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her! Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elia. 5Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham! #3:17. 5Mos 18:15. 2Pet 1:17. 6Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. 7Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke! 8Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. 9Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: Fortell ingen om dette synet før Menneskesønnen er reist opp fra de døde. #16:20. 10Og disiplene spurte ham og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme? #11:14. 16:14. Mal 4:5. 11Han svarte: Elia kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. #11:14. Luk 1:17. 12Men jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem. #14:9,10. 13Da forsto disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.
Den månesyke gutten
14Da de var kommet til folkemengden, kom en mann fram til ham, falt på kne for ham #Mark 9:14 ff. Luk 9:37 ff.
15og sa: Herre, forbarm deg over sønnen min! Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 16Jeg brakte ham til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. 17Da svarte Jesus og sa: Å du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg! 18Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham. Og gutten ble helbredet fra samme stund. 19Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? 20Han sa til dem: For deres vantros skyld! Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere. #21:21. Mark 11:23. Luk 17:6. 1Kor 13:2. 21Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. #Mark 9:29.
Jesus forutsier på nytt sin død og oppstandelse
22Mens de gikk omkring i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender,#16:21. 20:18,19. Mark 9:30 ff. Luk 9:46 ff.
23og de skal slå ham i hjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. Da ble de dypt bedrøvet.
Tempelskatt
24Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten, til Peter og sa: Betaler ikke deres mester tempelskatt? #2Mos 30:12-16.
25Han svarte: Jo! Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede? #22:21. Rom 13:7. 26Han sa: Av de fremmede! Da sa Jesus: Så er altså barna fri! 27Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg!

Markert nå:

Matteus 17: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring