Romerne 5:5

Romerne 5:5 NB

Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del