Romerne 5:3

Romerne 5:3 NB

Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Romerne 5:3

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:3