Romerne 12:8

Romerne 12:8 NB

den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:8