Salmene 63:3

Salmene 63:3 NB

Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 63:3

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 63:3