Salmene 150
NB

Salmene 150

150
Alt som har ånde, skal love Herren
1Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! #102:20. 148:1. 2Lov ham for hans mektige verk, lov ham etter hans storhets velde. #103:2. 105:2. 145:12. 3Lov ham med tone fra horn, lov ham med harpe og sitar! #33:2. 81:3. 108:3. 4Lov ham med tamburin og dans, lov ham med strengelek og fløyte! 5Lov ham med tonende cymbler, lov ham med høyt klingende cymbler. 6Alt som har ånde, skal love Herren! Halleluja! #5:13. 145:21. 148:10.#