Salomos Ordspråk 1

1
Å frykte Herren er begynnelsen til visdom
1Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. #1Kong 2:12. 4:32. Fork 1:1. 2Av dem kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord. 3Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvishet. 4De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke. #8:5. 5Den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett. 6Av dem kan en lære å forstå ordspråk og billedtale, vismenns ord og deres gåter. 7Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer. #9:10. 15:33. Job 28:28. Sal 111:10. Fork 12:13.
8Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære! #4:1. 6:20. 23:22. 9For de er en fager krans for ditt hode og kjeder om din hals.
Visdommen kaller til omvendelse
10Min sønn! Når syndere lokker deg, da samtykk ikke!
11De sier: Kom med oss! Vi vil lure etter blod, sette feller for de uskyldige uten grunn. #12:6. Mika 7:2. 12Vi vil sluke dem levende som dødsriket, helt og holdent, likesom det sluker dem som farer ned i graven. 13Allslags kostbart gods vil vi finne, fylle våre hus med rov. 14Du skal få kaste lodd med oss om dette, vi skal alle ha samme pengepung. - 15Min sønn, slå ikke følge med dem, hold din fot borte fra deres sti! 16For deres føtter løper i hast til det onde, og de er snare til å utøse blod. #6:17,18. Jes 59:7. Rom 3:15. 17Til ingen nytte blir nettet utspent mens alle fuglene ser det. 18Men disse lurer etter sitt eget blod, de setter feller for seg selv. 19Slik går det hver den som søker urettferdig vinning - den tar livet av sine egne herrer. #15:27. 1Tim 6:10. 20Visdommen roper høyt på gaten, den lar sin røst høre på torgene. #8:1. 9:3.
21På hjørnet av larmfylte gater roper den, ved byens åpne porter taler den og sier: 22Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap? #8:5. 23Vend om og gi akt på min tilrettevisning! Da vil jeg la min ånd velle fram for dere, jeg vil kunngjøre dere mine ord. 24Fordi jeg ropte, og dere ikke ville høre, fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen ga akt, #Jes 65:12. 66:4. Jer 7:13.
25fordi dere foraktet alle mine råd og ikke ville vite av min tilrettevisning, 26så vil også jeg le når ulykken rammer dere, jeg vil spotte når det kommer som dere gruer for, 27når det dere gruer for, kommer som et uvær, og deres ulykke farer fram som en stormvind, når trengsel og nød kommer over dere. 28Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. #Jes 59:2. Jer 11:11. Amos 8:11,12. Joh 7:34. 29Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren, 30fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning, 31derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. #14:14. Jes 3:10,11. 32For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem. 33Men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring