Salmene 126:6

Salmene 126:6 NB

De går gråtende og bærer den sæden de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del