Salmene 126
NB

Salmene 126

126
De som sår med gråt, skal høste med fryderop
1En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. #14:7. 85:2. Esr 10:8. Jer 29:14. Hos 6:11. 2Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse! 3Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. 4Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!* #*som når uttørrede bekker fylles når regnet#kommer. 5De som sår med gråt, skal høste med fryderop. #6:9. 30:6. Matt 5:4. Luk 6:21. Gal 6:8,9. 6De går gråtende og bærer den sæden de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.