4 Mosebok 25

25
Israel driver hor
1Mens Israel oppholdt seg i Sjittim, begynte folket å drive hor med Moabs døtre, #Åp 2:14. 2som innbød folket til offermåltidene for gudene sine. Og folket åt og tilba deres guder. #31:16. 2Mos 34:15. 3Israel holdt seg til Ba’al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. #5Mos 4:3. Jos 22:17. Sal 106:28. Hos 9:10. 4Og Herren sa til Moses: Ta alle lederne i folket og la dem nagle til pælen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. #5Mos 21:22,23. 5Og Moses sa til Israels dommere: Hver av dere skal slå i hjel dem av sine folk som har holdt seg til Ba’al-Peor!
Pinehas, og Guds pakt med ham
6Da kom en mann av Israels barn med en midianittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels menighet, mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt.
7Da Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, så det, steg han fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden. #16:46-48. Sal 106:30. 8Så gikk han etter den israelittiske mannen inn i det innerste rommet i teltet. Der stakk han spydet gjennom dem begge, både den israelittiske mannen og kvinnen, så det gikk inn i hennes liv. Da stanset sotten og vek fra Israels barn. 9De som døde i sotten, var tjuefire tusen. #31:16. 1Kor 10:8. 10Og Herren talte til Moses og sa:
11Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har vendt min vrede bort fra Israels barn. For han brant av min nidkjærhet blant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet. 12Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel. 13Med ham og hans etterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn. #2Mos 29:9. Sal 106:31. 14Men navnet på den drepte israelittiske mannen, han som ble drept sammen med den midianittiske kvinnen, var Simri, sønn av Salu, høvding for en familie blant simeonittene. 15Og den drepte midianittiske kvinnens navn var Kosbi, datter av Sur. Han var høvding for en stammefamilie blant midianittene. #31:8. 16Og Herren talte til Moses og sa:
17Angrip midianittene og slå dem! #31:2. 18For de angrep dere og la svikefulle planer mot dere, da dette hendte med Peor og med Kosbi, deres søster, den midianittiske fyrstens datter, hun som ble drept den gang sotten kom over dere for Peors skyld.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;