Jakob 3
NB

Jakob 3

3
Tungen og dens synder
1Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom. 2Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. #1:26. Ord 10:19. 20:9. 1Joh 1:8. 3Når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. 4Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror dit hvor styrmannen vil. 5Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann! #Sal 12:4,5. Ord 12:18. 26:20,21. 6Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. #Ord 16:27. Matt 12:36,37. 15:11,18,19. 7For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. 8Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. #Sal 140:4. Rom 3:13. 9Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. #1Mos 1:26. 9:6. Rom 12:14. 10Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik! #Ef 4:29. 5:4. 11En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme? 12Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann! #Matt 7:16.
Visdommen ovenfra
13Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. #Ef 5:9,15. 1Pet 2:12. 14Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! #Ef 4:31. 1Joh 4:20. 15Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. #1Kor 2:6,7. 16For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. #1Kor 3:3. 2Kor 12:20. Gal 5:20. 17Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. #1:5. 18Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. #Jes 32:17. Matt 5:9. Heb 12:11.