Jesaja 48
NB

Jesaja 48

48
Forstå at Herren, ikke avgudene, er Gud
1Hør dette, Jakobs hus, dere som kalles ved Israels navn og er runnet av Judas kilde, dere som sverger ved Herrens navn og priser Israels Gud, men ikke i sannhet og rettskaffenhet! #Jer 4:2. 2For etter den hellige byen kaller de seg, og på Israels Gud stoler de, på ham som heter Herren, hærskarenes Gud. #Mika 3:11. 3De forrige ting har jeg forkynt for lenge siden, de gikk ut av min munn, og jeg kunngjorde dem. Brått satte jeg dem i verk, og de kom. #46:9,10. 4Fordi jeg visste at du er hard, og din nakke en jernsene, og din panne av kobber, #2Mos 32:9. 2Kong 17:14.#Jer 5:3. 6:28. Esek 2:4. 3:7. Sak 7:12. Apg 7:51. 5så forkynte jeg deg det for lenge siden. Før det kom, kunngjorde jeg det for deg, for at du ikke skulle si: Mitt gudebilde har gjort det! Mitt utskårne bilde og mitt støpte bilde har styrt det slik! 6Du har hørt det. Nå kan du se det alt sammen! Og dere, må dere ikke bekjenne det? Fra nå av kunngjør jeg noe nytt for deg, skjulte ting, som du ikke har visst om. 7Nå først er det skapt, og ikke for lenge siden. Før i dag hadde du ikke hørt det, for at du ikke skulle si: Det visste jeg! 8Du har ikke hørt det eller fått vite det, heller ikke er ditt øre for lenge siden blitt åpnet. For jeg visste at du er troløs og er blitt kalt en overtreder fra mors liv av. 9For mitt navns skyld er jeg langmodig. Og for min æres skyld legger jeg bånd på meg og skåner deg, så du ikke skal bli utryddet.
10Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. #Sal 12:7. 66:10 ff. Ord 17:3. Jer 9:7. 1Pet 1:7. 11For min skyld, for min skyld gjør jeg det. For hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til noen annen. #42:8. 4Mos 14:15,16. 5Mos 9:28.
Herren har sendt profeten med et nytt budskap
12Hør på meg, Jakob, og du Israel, som jeg har kalt! Jeg er Gud, jeg er den første, jeg er også den siste. #41:4. 43:10,13.
13Min hånd har grunnfestet jorden, og min høyre hånd har utspent himmelen. Jeg kaller på dem, da står de der begge. #40:12,28. 44:24. Sal 33:9. 119:91. Apg 4:24. 14Samle dere alle sammen og hør: Hvem iblant dem har forkynt dette? - Han som Herren elsker*, skal fullbyrde hans vilje mot Babel og vise hans makt mot kaldeerne. #44:28. Jer 25:12. *Kyros. 15Jeg, jeg har talt. Jeg har også kalt ham, jeg har latt ham komme, og han har lykke på sin ferd. 16Kom nær til meg, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i det skjulte. Fra den tid det kom, var jeg der. Og nå har Herren Herren sendt meg og sin Ånd. #45:19. Jer 25:4. Joh 18:20.#
17Så sier Herren, din gjenløser, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer deg å gjøre det som er deg til gagn, som fører deg på den veien du skal gå. #41:14. 43:14. 54:13. Sal 25:12. 32:8. Luk 1:79. 18Å, bare du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger. 19Da skulle din ætt bli som sanden, og din etterslekt som sandkornene. Dens navn skulle ikke utryddes og ikke bli utslettet for mitt åsyn. #1Mos 22:17. 28:14. 32:12. 1Kong 4:20. 20Dra ut av Babel, flykt fra kaldeerne! Forkynn dette, fortell det med jubelrøst, utbre det helt til jordens ende, si: Herren har gjenløst sin tjener Jakob! #52:11. Jer 50:8. 51:6,45. Sak 2:11. Åp 18:4.
21De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann. #2Mos 17:6. 4Mos 20:11. 5Mos 8:15.#Sal 78:15,16,20. 105:41. 114:8. 1Kor 10:4. 22Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige. #57:21. 59:8. Jer 16:5.