Hosea 9
NB

Hosea 9

9
Straffens dager er kommet
1Gled deg ikke, Israel! Juble ikke, likesom folkene! For du har forlatt din Gud i hor. Du har elsket horelønn på hvert sted hvor de tresker korn. #Sal 73:27. Esek 20:30. 2Treskeplassen og vinpressen skal ikke kunne fø dem, mosten skal slå feil for dem. 3De skal ikke bli boende i Herrens land. Men Efra’im skal vende tilbake til Egypt, i Assur skal de ete det som er urent. #Esek 4:13. 4De skal ikke ofre vin til drikkoffer for Herren, og deres slaktoffer skal ikke behage ham. Som sorgens brød skal det være for dem. Alle som spiser det, skal bli urene. For sitt brød har de for seg selv, det kommer ikke i Herrens hus. #8:13. 5Mos 26:14. Hag 2:14. 5Hva vil dere gjøre på høytidsdagen, på Herrens festdag? 6For de drar bort for ødeleggelsens skyld. Egypt skal samle dem, Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie. Torner skal vokse i deres telt. 7Kommet er straffedommens dager! Kommet er gjengjeldelsens dager! Israel skal få merke det: En dåre er profeten, vanvittig er Åndens mann! - fordi din misgjerning er så stor og ditt fiendskap så sterkt.
8Profeten er en vokter for Gud over Efra’im. Profeten er en fuglefangersnare på alle sine veier, og det er fiendskap i hans Guds hus. #5:1. 2Mos 20:3. 9De er sunket dypt i fordervelse, som i Gibeas dager. Han vil minnes deres misgjerning, han vil hjemsøke deres synder. #Dom 19:15 ff, 22. 20:13. Jes 31:6. 10Som druer i ørkenen fant jeg Israel, som den tidligste frukt på et fikentre i dets første tid så jeg deres fedre. Men da de kom til Ba’al-Peor, viet de seg til avgudsdyrkelse og ble avskyelige likesom den de elsket. #4Mos 25:3. Jer 3:24. 11:13. 11Efra’ims herlighet skal fly bort som en fugl. Ingen fødsel, intet fruktsommelig morsliv, ingen unnfangelse!
12Ja, selv om de fostrer fram sine barn, vil jeg gjøre dem barnløse, så ikke noe menneske blir tilbake. Ve dem når jeg forlater dem! 13Efra’im er, som jeg har sett, plantet på en eng som Tyrus. Men Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen. #Esek 27:3. 14Gi dem, Herre! - Ja, hva skal du gi dem? Gi dem morsliv som føder i utide, og bryster som er uttørket. 15All deres ondskap er samlet i Gilgal. Ja, der har jeg fattet hat til dem. For deres onde gjerningers skyld vil jeg drive dem ut av mitt hus. Jeg vil ikke elske dem mer. Alle deres førere er opprørere. #4:15. 12:10. Jes 1:23. 16Efra’im er slått ned. Deres rot er blitt tørr. Frukt skal de ikke bære. Om de så føder, vil jeg drepe deres dyre livsfrukt. #Sal 102:5. Jon 4:7. 17Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham. De skal vanke om blant folkene som flyktninger. #5Mos 28:65.