Hosea 8
NB

Hosea 8

8
Israel fortsetter sin avgudsdyrkelse
1Sett hornet for munnen! - Som en ørn kommer fienden over Herrens hus, fordi de har brutt pakten med meg og syndet mot min lov. #5Mos 28:49. Jes 58:1. Hab 1:8. 2De skal rope til meg: Min Gud! Vi israelitter kjenner deg! 3Israel har støtt det gode fra seg. Fienden skal forfølge ham. 4De har valgt seg konger som ikke kom fra meg. De valgte høvdinger uten at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull har de gjort seg avgudsbilder, så de skulle bli utryddet. #13:2,11. 5Mos 4:25 ff. 8:19. 11:16 ff. 30:17. 5Motbydelig er din kalv*, Samaria! Min vrede er opptent mot dem. Hvor lenge skal renhet være umulig å finne? #Jer 13:27.#*kong Jeroboams avgudsbilde, 1Kong 12:28.
6Et verk av Israel er den. En kunstner har gjort den. Den er ikke noen gud. Ja, til splinter skal den bli, Samarias kalv! #2Mos 32:20. 7For de sår vind og skal høste storm. Deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde. Om den gir noe, skal fremmede sluke det. #10:13.#5Mos 28:33. Jes 65:22. Jer 12:13. Mika 6:15. Hag 1:6. 8Israel er oppslukt. Nå er de blant folkene lik et kar som ingen bryr seg om.
9De dro opp til Assur lik et villesel som går sine egne veier. Efra’im kjøper seg elskere. #5:13. 7:11. 10Men om de så kjøpslår med folkene, vil jeg nå samle dem dit, og de skal begynne å bli færre under storkongens byrder. 11Fordi Efra’im har gjort seg så mange altere til å synde med, er de blitt ham altere til synd. #10:1. 12:12. 12Om jeg skriver ham mine lover i tusentall, så blir de likevel aktet for noe fremmed. 13Som offergaver til meg ofrer de kjøtt som de selv eter. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han minnes deres misgjerninger og straffe dem for deres synder - de skal vende tilbake til Egypt. #Jes 1:11. Jer 7:21. 14:12. Amos 5:22. 14Israel glemte sin skaper. Han bygde seg palasser, Juda bygde seg mange befestede byer. Men jeg vil sende ild mot hans byer, og den skal fortære palassene. #2:13. 13:6. Jer 17:27. Esek 20:47. Amos 5:6.