Ester 1:1

Ester 1:1 NB

I Ahasverus’ dager - det var den Ahasverus* som regjerte fra India like til Etiopia over ett hundre og tjuesju landskaper
NB: Norsk Bibel 88/07
Del