Ester 1

1
Kong Ahasverus avsetter dronning Vasjti
1I Ahasverus’ dager - det var den Ahasverus* som regjerte fra India like til Etiopia over ett hundre og tjuesju landskaper - #8:9. 9:30. Dan 9:1. *Xerxes. 2i de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone i borgen Susan*, #Neh 1:1. *Perserrikets hovedstad. 3da hendte det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Persias og Medias hærførere og hans fornemste menn og stormenn fra alle landskapene var samlet hos ham, 4og han viste dem all sin kongelige herlighet og rikdom og sin storhets glans og prakt i hele ett hundre og åtti dager. 5Da disse dagene var til ende, gjorde kongen et gjestebud i sju dager for hele folket som fantes i borgen Susan, fra de minste til de største. Det ble holdt i forgården til hagen ved kongens slott. 6Tepper av hvitt lin, bomullstøy og blått purpur var festet med snorer av hvitt lin og rødt purpur i sølvringer og til marmorsøyler. Benker av gull og sølv sto på et gulv av alabast og hvitt marmor og perlemor og kostelige steiner. 7Det de fikk å drikke, ble skjenket i gullbegre, og alle begrene var ulike. Kongelig vin var det i mengde, som det høver seg hos en konge. #2:18. 8Det gjaldt den regelen at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hadde befalt alle sine hushovmestere å la enhver få det han selv ønsket. 9På samme tid holdt dronning Vasjti et gjestebud for kvinner i kong Ahasverus’ kongelige hus. 10Den sjuende dagen, da kongen var blitt vel til mote av vinen, talte han til de sju hoffmennene som gjorde tjeneste hos kong Ahasverus. Det var Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar og Karkas.
11Og han befalte at de skulle føre dronning Vasjti fram for kongen, med kongelig krone på, så han kunne la folkene og stormennene få se hennes skjønnhet. For hun var meget vakker. 12Men da hoffmennene brakte henne kongens befaling, nektet dronning Vasjti å komme. Da ble kongen harmfull, og hans vrede ble opptent. 13Kongen talte da med vismennene, som forsto seg på tidene, for det var vanlig at kongens saker ble lagt fram for dem som forsto seg på lov og rett. #Jer 10:7. 1Krøn 12:32.
14Og de som sto ham nærmest, var Karsjena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena og Memukan, persernes og medernes sju fyrster, som alltid hadde adgang til kongen og inntok de øverste seter i riket -: 15Hva er det etter loven å gjøre med dronning Vasjti fordi hun ikke har gjort det kong Ahasverus befalte henne gjennom hoffmennene? 16Da tok Memukan til orde for kongen og stormennene: Dronning Vasjti har ikke bare forbrutt seg mot kongen, men mot alle stormenn og alle folk i alle kong Ahasverus’ landskaper. 17For dronningens atferd vil bli kjent blant alle kvinner. Og så kommer de til å se med forakt på sine menn og si: Kong Ahasverus sendte bud om at dronning Vasjti skulle føres fram for ham, men hun kom ikke! 18Ja, allerede i dag vil persernes og medernes fornemme kvinner, når de får høre om dronningens atferd, si dette til alle kongens stormenn. Og det vil bli nok av forakt og vrede. 19Dersom det synes kongen godt, så la det gå ut en kongelig forordning, og la den bli skrevet opp blant persernes og medernes lover så det står urokkelig fast, at Vasjti aldri mer skal komme for kong Ahasverus’ øyne. Og kongen skal gi hennes kongelige verdighet til en annen kvinne, som er bedre enn hun. #8:8. 20Når da dette påbudet som kongen utsteder, blir kjent i hele hans rike, så vidstrakt som det er, så vil alle kvinner vise sine ektemenn ære, fra den høyeste til den minste! 21Disse ordene syntes kongen og stormennene godt om. Og kongen gjorde som Memukan hadde sagt. 22Han sendte skrivelser til alle kongens landskaper, til hvert landskap med dets skrifttegn og til hvert folk på dets språk, at hver mann skulle være herre i sitt hus og tale sitt eget folks språk. #3:12. 8:9. 1Mos 3:16. 1Kor 11:3. 1Pet 3:1.

Markert nå:

Ester 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring