Daniel 12:3

Daniel 12:3 NB

Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Daniel 12:3

Del