Daniel 12
NB

Daniel 12

12
Guds utvalgte folk skal bli frelst gjennom trengselen
1På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. #10:13,20. Jes 4:3. Obad 17. Matt 24:21. 2Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. #Jes 66:24. Matt 25:46. Joh 5:29. Åp 20:15. 3Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid. #11:33,35. 12:10.#Esek 3:18 ff. Matt 13:43. 1Kor 15:41 ff.
Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid
4Og du, Daniel: Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor. #8:17,26. Åp 10:4. 5Da så jeg, Daniel, og se - to andre sto der, en på den ene elvebredden og en på den andre elvebredden. 6En av dem sa til mannen som var kledd i linklær, og som sto over elvens vann: Hvor lenge varer det før disse underfulle tingene er til ende? #8:13. 10:5. Matt 24:3. Mark 13:4. 7Og jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og sto over elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse tingene fullendes. #7:25. 8:14,24. 5Mos 32:40. Åp 10:5,6. 12:14. 8Jeg hørte det, men forsto det ikke. Og jeg sa: Herre! Hva blir utgangen på disse tingene? 9Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endens tid. 10Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. #11:35. 12:3. Åp 7:14. 22:11. 11Fra den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal det gå ett tusen to hundre og nitti dager. #8:13. 9:27. 11:31. Matt 24:15. Åp 11:2,3. 12Salig er den som venter og når fram til tusen tre hundre og trettifem dager. 13Men gå du til din ende! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.