2 Samuel 8:6

2 Samuel 8:6 NB

David la krigsmannskap i syrerriket Damaskus. Og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del