2 Samuel 8
NB

2 Samuel 8

8
David seirer i krig
1Deretter slo David filistrene og ydmyket dem. David tok Meteg Ha’Amma fra filistrene. #1Krøn 18:1 ff. 2Han slo også moabittene og målte dem med en snor. Han lot dem legge seg ned på jorden og målte så to snorlengder med folk som skulle drepes, og en full snorlengde med folk som skulle få leve. Moabittene ble Davids tjenere og måtte betale skatt til ham. #4Mos 24:17. 3Likeså slo David Hadadeser, sønn av Rehob, kongen i Soba, da han dro av sted for å gjenvinne sin makt ved elven. #1Sam 14:47.
4David tok fra ham ett tusen sju hundre hestfolk og tjue tusen mann fotfolk. David lot skjære fotsenene over på alle vognhestene, bare hundre vognhester sparte han. #Jos 10:6,9. 5Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen i Soba. Men David slo tjueto tusen mann av dem. 6David la krigsmannskap i syrerriket Damaskus. Og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. 7David tok gullskjoldene som Hadadesers tjenere hadde båret, og førte dem til Jerusalem. 8Og fra Hadadesers byer Betah og Berotai tok kong David en stor mengde kobber. 9Da To’i, kongen i Hamat, hørte at David hadde slått hele Hadadesers hær, #1Krøn 18:9,10. 2Krøn 8:4.
10sendte han sin sønn Joram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke, fordi han hadde kjempet mot Hadadeser og slått ham. For Hadadeser hadde stadig ført krig mot To’i. Og Joram hadde med seg sølvkar og gullkar og kobberkar. 11Også dem helliget kong David til Herren sammen med det sølvet og gullet han hadde helliget av hærfanget fra alle de hedningefolkene han hadde lagt under seg: #1Kong 7:51. 12fra Syria og fra Moab og fra Ammons barn og fra filistrene og fra amalekittene, og av hærfanget fra Hadadeser, sønn av Rehob, kongen av Soba. 13Da David vendte tilbake etter å ha slått syrerne, vant han seg et navn i Saltdalen ved å slå atten tusen mann. #2Kong 14:7. 1Krøn 18:12. Sal 60:2. 14Og han la krigsmannskap i Edom. I hele Edom la han krigsmannskap, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.
15Så regjerte nå David over hele Israel, og David gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk. #1Krøn 18:14.
Davids fremste embetsmenn
16Joab, sønn av Seruja, var høvding over hæren, og Josjafat, sønn av Akilud, var historieskriver. 17Sadok, sønn av Akitub, og Akimelek, sønn av Abjatar, var prester, og Seraja var statsskriver. 18Benaja, Jojadas sønn, var høvding over livvakten, og Davids sønner var prester*. #*kongens nærmeste, 1Krøn 18:17.