2 Samuel 24
NB

2 Samuel 24

24
David befaler Joab å telle folket
1Men Herrens vrede ble igjen opptent mot Israel. Han egget David opp mot dem og sa: Gå av sted og tell Israel og Juda! #21:1 ff. 1Krøn 21:1 ff. 2Da sa kongen til sin hærfører Joab, som var hos ham: Dra omkring i alle Israels stammer fra Dan til Be’er-Sjeba og mønstre folket, så jeg kan få vite tallet på dem! 3Joab svarte: Måtte Herren din Gud legge hundre ganger så mange til dette folket som de nå er, så min herre kongen selv får se det! Men hvorfor har min herre kongen fått lyst til dette? #5Mos 1:10. 4Men kongen holdt fast ved sin befaling og ga ikke etter for Joab og hærførerne. Så dro da Joab og hærførerne ut i kongens tjeneste for å mønstre Israels folk. 5De satte over Jordan og slo leir ved Aroer, på høyre siden av den byen som ligger midt i Gads-dalen og bort imot Jaser. #5Mos 2:36. Jos 13:9,16. 6Så kom de til Gilead og til lavlandet, som nylig var inntatt. Siden kom de til Dan-Ja’an, og så bøyde de av mot Sidon. #1Mos 14:14. Jos 19:28. 7De kom til Tyrus’ festning og til alle hevittenes og kana’aneernes byer. Til sist dro de til sydlandet i Juda, til Be’er-Sjeba. 8Slik dro de omkring i hele landet, og kom tilbake til Jerusalem etter ni måneder og tjue dager. 9Og Joab oppga for kongen tallet på dem som var mønstret: I Israel var det åtte hundre tusen sterke menn som kunne dra sverd, og Judas menn var fem hundre tusen.
Folket rammes av pest
10Men samvittigheten slo David etter at han hadde talt folket, og David sa til Herren: Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort! Men tilgi nå, Herre, din tjeners misgjerning, for jeg har båret meg meget uforstandig at. #12:13. 1Sam 24:6. 1Krøn 21:8. 11Da David sto opp om morgenen, kom Herrens ord til profeten Gad, Davids seer, og det lød så: #1Sam 22:5. 12Gå og tal til David: Så sier Herren: Tre ting forelegger jeg deg, velg en av dem, så vil jeg gjøre så mot deg! 13Da kom Gad til David og forkynte ham dette og sa til ham: Vil du at det skal være hungersnød i ditt land i sju år, eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder mens de forfølger deg, eller at det skal bli pest i landet i tre dager? Tenk nå etter og finn ut hva jeg skal svare ham som har sendt meg! #1Krøn 21:9 ff. Jer 29:17. Esek 6:10,12. 14David sa til Gad: Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.
David ber Herren om nåde, og bygger et alter
15Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde sytti tusen mann av folket fra Dan til Be’er-Sjeba. #1Krøn 21:14. 27:24. 16Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket: Det er nok! Dra nå hånden tilbake! Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treskeplass. #2Mos 32:14. Sal 78:38. 17Da David så engelen som slo i hjel blant folket, sa han til Herren: Se, det er jeg som har syndet! Det er jeg som har gjort ille. Men denne min hjord, hva har den gjort? La din hånd komme over meg og over min fars hus! #4Mos 16:22. Sal 74:1. 18Samme dag kom Gad til David og sa til ham: Gå opp og reis et alter for Herren på jebusitten Aravnas treskeplass! #1Krøn 21:18 ff. 2Krøn 3:1. 19Så gikk David dit opp etter Gads ord, slik som Herren hadde befalt. 20Da Aravna så ut, fikk han se kongen og tjenerne hans som kom over til ham. Da gikk Aravna ut og kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden. 21Og Aravna sa: Hvorfor kommer min herre kongen til sin tjener? David svarte: For å kjøpe treskeplassen av deg og bygge et alter der for Herren, for at straffedommen kan stanse og vike fra folket. #4Mos 16:48,50. 22Da sa Aravna til David: Min herre kongen må ta og ofre hva han finner for godt! Se, her er oksene til brennofferet, og treskesledene og åkene som er på oksene til ved. #1Sam 6:14. 1Kong 19:21. 23Alt dette, konge, gir Aravna kongen. Og Aravna sa til kongen: Herren din Gud ta nådig imot deg! 24Men kongen svarte: Nei, jeg vil kjøpe det av deg for penger. Jeg vil ikke ofre til Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for intet. Så kjøpte David treskeplassen og oksene for femti sekel sølv*. #*hele plassen, som templet ble bygd på, ble betalt#med 600 sekel gull, 1Krøn 21:25. 25Og David bygde der et alter for Herren og ofret brennoffer og fredsoffer. Og Herren hørte landets bønn, og straffedommen stanset og vek fra Israel. #21:14.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.