2 Kongebok 14:13

2 Kongebok 14:13 NB

Men Judas konge Amasja, sønn av Joasj, Akasjas sønn, ble tatt til fange av Israels konge Joasj ved Bet-Sjemesj. Og da de kom til Jerusalem, rev han ned et stykke av Jerusalems mur, fra Efra’importen til Hjørneporten, fire hundre alen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del