2 Kongebok 14

14
Amasja regjerer i Juda
1I Israels konge Joasjs, Joakas’ sønns andre år ble Amasja konge. Han var sønn av Judas konge Joasj. #13:10. 2Krøn 25:1 ff. 2Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og regjerte tjueni år i Jerusalem. Hans mor hette Joaddan og var fra Jerusalem. 3Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke som hans stamfar David, han gjorde nøyaktig som sin far Joasj. #15:3,34. 4Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene. #12:3. 16:4. 5Så snart han hadde fått kongedømmet fast i sin hånd, slo han i hjel dem av sine tjenere som hadde slått i hjel hans far kongen. #12:20,21.
6Men mordernes barn drepte han ikke, etter det som er skrevet i Mose lovbok, hvor Herren har gitt dette bud: Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd. #5Mos 24:16. Jer 31:30. Esek 18:20. 7Amasja slo Edom i Saltdalen, en hær på ti tusen mann. Han inntok Sela og kalte det Jokte’el, som det heter den dag i dag. 8På den tiden sendte Amasja bud til Israels konge Joasj, sønn av Joakas, Jehus sønn, og sa: Kom, la oss prøve styrke med hverandre! #13:12. 2Krøn 25:17 ff.
9Men Israels konge Joasj sendte bud til Judas konge Amasja og svarte: Tornebusken på Libanon sendte bud til sederen på Libanon og sa: La min sønn få din datter til hustru! Men de ville dyrene på Libanon kom farende og trampet ned tornebusken. #Dom 9:14. 10Du har slått Edom, og derfor er du blitt overmodig. Vær tilfreds med den æren, og bli hjemme! Hvorfor vil du kalle ulykken ned over deg, så du går til grunne, både du og Juda med deg? 11Men Amasja hørte ikke på ham. Da dro Israels konge Joasj opp, og han og Judas konge Amasja prøvde styrke med hverandre ved Bet-Sjemesj, som hører til Juda. 12Og Judas menn ble slått av Israels menn, og de flyktet hver til sitt hjem. 13Men Judas konge Amasja, sønn av Joasj, Akasjas sønn, ble tatt til fange av Israels konge Joasj ved Bet-Sjemesj. Og da de kom til Jerusalem, rev han ned et stykke av Jerusalems mur, fra Efra’importen til Hjørneporten, fire hundre alen. 14Og han tok alt det gull og sølv og alle de kar som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens hus, og dessuten gisler. Så vendte han tilbake til Samaria. #12:18. 1Kong 14:26. 15Det som ellers er å fortelle om Joasj, om det han gjorde, og om hans store gjerninger og hans krig med Judas konge Amasja, det er skrevet i Israels kongers krønike. #13:12,13.
16Og Joasj la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Samaria hos Israels konger. Så ble hans sønn Jeroboam konge etter ham. 17Judas konge Amasja, Joasjs sønn, levde femten år etter at Israels konge Joasj, Joakas’ sønn, var død.
18Det som ellers er å fortelle om Amasja, det er skrevet i Judas kongers krønike. 19De gjorde en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Da flyktet han til Lakisj, men de sendte folk etter ham til Lakisj og drepte ham der. #12:20. 21:23. Jos 10:31. 20Så kjørte de ham derfra med hester, og han ble begravet i Jerusalem hos sine fedre i Davids by. 21Hele Judas folk tok Asarja, som da var seksten år gammel, til konge etter hans far Amasja*. #15:1 ff. 2Krøn 26:1 ff. *også kalt Ussia, 15:13.
22Han gjorde Eilat til en befestet by og vant den tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. #16:6. 1Kong 9:26. 2Krøn 8:17.
Jeroboam, sønn av Joasj, regjerer i Israel
23I Judas konge Amasjas, Joasjs sønns femtende år ble Jeroboam, sønn av Israels konge Joasj, konge i Samaria. Og han regjerte i førtien år. #Hos 1:1. Amos 1:1. 7:9.
24Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vendte seg ikke bort fra noen av de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort og fått Israel til å gjøre. #15:9,18,24,28. 25Han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat, og til Ødemarks-havet, slik som Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener profeten Jona, Amittais sønn, fra Gat-Hefer. #Jon 1:1. 26For Herren hadde sett at Israel var kommet i bitter nød. Det var ute både med store og små, og det var ingen til å hjelpe Israel. #13:4. 5Mos 32:36. 27Herren hadde ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen, derfor frelste han dem ved Jeroboam, Joasjs sønn. #13:5,23. 28Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om alt det han gjorde, og om alle hans store gjerninger, om de kriger han førte og hvordan han vant tilbake til Israel den del av Damaskus og Hamat som før hadde tilhørt Juda, det er skrevet i Israels kongers krønike. #2Sam 8:6. 1Kong 11:24. 2Krøn 8:3.
29Jeroboam la seg til hvile hos sine fedre, hos Israels konger, og hans sønn Sakarja ble konge etter ham.#15:8.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring