1 Johannes 5

5
Den som tror på Gud, seirer over verden
1Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. #2:22,23. 3:9. 4:2. Joh 1:12,13. 3:3. 8:42. 2På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud. 3For dette er kjærligheten til Gud at vi holder fast på hans bud. Og hans bud er ikke tunge. #Joh 14:15, 21, 23. 15:9 f. 2Joh 6. Matt 11:30. 4For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. #Joh 16:33. Rom 8:39. 5Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn? #4:4,15. Rom 8:37. 1Kor 15:57. 6Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus - ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten. #Joh 19:34.
Den som har Sønnen, har livet
7For de er tre som vitner: 8Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. 9Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin Sønn. #Matt 3:17. 17:5. Joh 5:37. 8:17,18. 10Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn. #Joh 3:33. Rom 8:16. 11Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. #Joh 1:4. 2Tim 1:10. 12Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. #Joh 3:16,36. 14:6. 2Joh 9.
I bønn og lydighet til Gud
13Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. #Joh 17:3. 20:31. 14Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, #3:22. Matt 7:7. Joh 15:7. 16:23. 15og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. 16Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv - det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be. #4Mos 15:30. 1Sam 2:25.#Jer 7:16. Matt 12:31. Heb 6:4. 10:26. Jak 5:16. 17Enhver urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden. #3:4. 18Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. #3:9. Joh 14:30. Jak 4:7. 19Vi vet at vi er av Gud. Men hele verden ligger i det onde. #Gal 1:4. 20Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. #Luk 24:45.#Joh 11:25. 14:6. 17:3. Rom 9:5. Heb 1:8. Åp 3:7. 21Mine barn, ta dere i vare for avgudene! #2Mos 20:3. 1Kor 10:14.

Markert nå:

1 Johannes 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring