1 Johannes 4

4
Prøv åndene
1Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. #Matt 7:15. 24:4,24.#Apg 20:29. Ef 5:6. 1Tess 5:21. 2Pet 2:1. 2Joh 7. 2På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, #2:22. 5:1.#Jes 7:14. 9:6. Dan 7:13-14. 9:25. 1Tim 3:16. 3og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. #2:18,22. 2Tess 2:3-7. 2Joh 7.
Kjærlighet til Gud og hverandre
4Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. #5:4. 2Kong 6:16. Joh 16:33. 5De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. #Joh 3:31. 15:19. 6Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. #Joh 8:47. 10:27. 14:17. 1Tim 4:1. 7Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. #2:29. 3:9. 5:1,2. Joh 13:34. 17:3. 8Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. #v.16. 9Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. #Joh 3:16. Rom 5:8. 8:32. 10I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. #v.19. 2:2. Joh 15:9 f, 16. Rom 3:24. 5:8. 2Kor 5:19. 11Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. #Matt 18:33. Joh 15:12,13. Rom 13:8. 12Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. #2:5.#2Mos 33:20. 5Mos 4:12. Joh 1:18. 1Tim 1:17. 6:16. 13Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. #3:24. Joh 17:21. Rom 8:9. 14Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. #1:2. Joh 1:14. 3:17. 4:42. Gal 4:4,5. 15Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. #2:23. 5:5. 2Mos 3:14.#Jes 9:6. Matt 16:16. Mark 14:62. Rom 10:9. 16Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. #v.8. 17I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. #2:28. 3:3,21. Jak 2:13. 1Pet 1:15. 18Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. #Rom 8:15. 19Vi elsker fordi han elsket oss først. #v.10. 2Kor 5:14. 20Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? #2:4,11. 3:15,17. Joh 1:18. 1Pet 1:8. 21Og dette budet har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror. #3:11. 3Mos 19:18.#Matt 22:37-39. Joh 13:34. 15:12. Ef 5:2.

Markert nå:

1 Johannes 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring