2 Johannes 1

1
Hilsen
1Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne, #v.13. 1Tim 2:4. 1Pet 5:13. 3Joh 1. 2for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid: #1Joh 1:8. 3Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet. #Rom 1:7. 1Tim 1:2. Tit 1:4.
Elsk hverandre
4Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det budet vi har fra Faderen. #2Kong 20:3. 1Kor 13:6. 3Joh 3,4.
5Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre. #Joh 13:34. 15:12. 1Joh 2:7. 3:11,23. 4:21. 6Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det. #Joh 15:10. 1Joh 5:3.
Antikrist og vrang lære
7For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist. #Matt 24:5,24. 2Pet 2:1. 1Joh 2:18,22. 4:1. 8Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! 9Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. #1Joh 2:23. 3Joh 11. 10Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! #Rom 16:17. 1Kor 16:22. 2Tess 3:14. Tit 3:10. 11For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. #1Tim 5:22. Jud 23.
Sluttord
12Enda jeg har mye å skrive til dere, så vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk. Men jeg håper at jeg kan komme til dere og tale muntlig med dere, så vår glede kan være fullkommen. #Joh 3:29. 1Joh 1:4. 3Joh 13,14.
13Din utvalgte søsters barn hilser deg.

Markert nå:

2 Johannes 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring