Mijn Identiteit In Christus

Mijn Identiteit In Christus

Dag 3 van 15

ZIJN EIGENDOM// Bij de tekst van vandaag moet ik denken aan het oude lied uit de Johannes de Heer bundel: 


Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed; In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn. Wedergeboren door Jezus’ bloed.  Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijne Heiland, Jezus is mijn! (Joh. de Heer 197).


We mogen ten volste verzekerd zijn: wij mogen bij Hem horen en Hij wil bij ons horen. Hoe ervaar jij dit? Heb jij al tegen God gezegd dat je bij Hem wilt horen? Want Hij wil je dan antwoorden: vanaf nu hoor jij ook bij Mij! Jouw identiteit ligt in Mij! En in die belofte wil Hij je vreugde en rust geven!   


Toch merk ik dat die rust soms weer bij me weg ‘geroofd’ wordt. Door gedachten die niet van God komen en die maken dat ik niet meer zo zeker ben dat ik bij God hoor. Want als ik dingen verkeerd doe of als ik niet genoeg tijd aan God besteed, hoor ik dan nog steeds bij God? Ja, want God heeft zijn stempel op ons gezet, het staat in ons gegrift: wij horen bij Hem! Laten we die belofte telkens weer herhalen: WIJ HOREN BIJ HEM!  


Vragen:  • Ben jij er van verzekerd dat je bij Hem hoort? Zo nee, wat laat je twijfelen over of je bij Hem mag horen?

  • Ervaar jij 'Gods stempel'? Jij mag bij Hem horen. Hoe beïnvloedt dit jouw identiteit?


Kort gebed:

Heere God, ik wil bij U horen, wilt U bij mij horen? Vandaag kies ik er voor om dit (opnieuw) naar U uit te spreken. Vul mij met Uw rust en zekerheid over deze belofte.

Over dit leesplan

Mijn Identiteit In Christus

We maken ons zo vaak druk om wat andere mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken. In dit leesplan willen we ontdekken wat God ziet als Hij naar ons kijkt, zodat we opgebouwd mogen worden door ...

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.she-rises.nl

Over deze uitgever