Mijn Identiteit In Christus

Mijn Identiteit In Christus

Dag 5 van 15

EEN GEEST VAN KRACHT// Hij heeft je een geest van kracht gegeven, niet van lafheid, matheid of opgeven. We vergeten dat wel eens. We kijken naar onszelf en voelen ons klein: wie ben ik nou eenmaal? 


Paulus wist wat Timotheüs nodig had en wij als gelovigen allemaal nodig hebben: bemoediging, er aan herinnerd worden wat God je heeft gegeven: een geest van kracht. Op momenten dat je dat niet voelt, is het goed weer te horen dat het niet van jou afhangt, dat het niet iets is dat je hoeft te verdienen. In je zwakheid ben je sterk. God geeft je zijn Geest, Hij geeft je alles wat je nodig hebt. In Hem ligt je kracht. We zijn in onze verbondenheid met Christus namelijk niet sterk omdat we zelf als mens zo krachtig zijn, maar omdat God, juist in onze zwakheid, de kracht van Christus zichtbaar en ervaarbaar kan maken.  


Vragen:  • Hoe zie jij de geest van kracht, liefde en bezonnenheid terug in je leven?

  • Hoe en wanneer zou je deze mooie waarheid in je leven toe kunnen passen?


Kort gebed:

Dank U voor de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Wilt U mij helpen om de heilige taak die U mij heeft gegeven, in de geest van kracht, liefde en bezonnenheid te volbrengen?

Over dit leesplan

Mijn Identiteit In Christus

We maken ons zo vaak druk om wat andere mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken. In dit leesplan willen we ontdekken wat God ziet als Hij naar ons kijkt, zodat we opgebouwd mogen worden door ...

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.she-rises.nl

Over deze uitgever