7 wetten van liefde

Dag 6 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Liefde brengt genezing


Jezus was de belichaming van liefde, dus het is logisch dat Hij ook de belichaming van genezing was. Overal waar Hij heenging hield Hij van mensen en genas ze door middel van twee methoden: zijn woorden en zijn aanraking.


Wij kunnen hetzelfde doen om liefde en genezing te bewerkstelligen in onze eigen relaties.


Wees bereid om lieve woorden te spreken tot degene in je leven die vandaag bemoediging nodig heeft. Stuur een bemoedigende sms, of beter nog, pak die telefoon en bel ze op. Laat je liefde niet een onuitgesproken aanname zijn. Wees er zeker van dat je geliefden weten hoeveel je van hen houdt door je woorden en gedrag.


In de Bijbel zien we veel voorbeelden van Jezus' genezende kracht. Een van de meest bekende ontmoetingen was met een vrouw die al jaren last had van bloedingen. Dit was niet alleen pijnlijk, maar het zorgde er ook voor dat ze door de samenleving werd verstoten. Ze leed op een lichamelijke, maar ook relationele manier. Een ontmoeting met Jezus zou alles voor altijd veranderen: Jezus gaf haar de genezing die ze nodig had. Maar Hij genas niet alleen haar lichaam. Zijn liefde genas ook haar ziel. Hij gaf haar haar waardigheid terug. Hij herinnerde haar aan haar oneindige waarde. Hij praatte tegen haar als een geadopteerd lid van zijn eigen familie. Hij genas haar met een aanraking, maar ook met zijn woorden (Markus 5:34).


Genezing stroomt door relaties heen. Jezus noemde deze vrouw 'dochter' om haar eraan te herinneren dat God dichtbij haar was. Ze was onderdeel van Gods familie. Jezus gaf om haar fysieke nood, maar Hij nam ook de tijd om in haar relationele behoeftes te voorzien. Hij doet hetzelfde voor jou en mij.


Een ontmoeting met Jezus heeft altijd de kracht om genezing te brengen. Wanneer liefde aanwezig is, is genezing ook aanwezig. Het ziet er misschien niet altijd uit als een wonder, maar het zal altijd verandering teweeg brengen.


Jezus is geen geest in een magische lamp of een snoepautomaat die je geeft wat je denkt dat je wil. Hij is jouw liefhebbende Verlosser wiens plannen voor je leven veel beter zijn dan je eigen plannen. De genezing die liefde kan brengen ziet er misschien niet altijd uit zoals je denkt dat het zou moeten, maar op de schaal van de eeuwigheid zal het precies zijn wat je nodig hebt voor je eigen bestwil en Gods glorie.