7 wetten van liefde

Dag 5 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Liefde schenkt genade


Jezus was de perfecte belichaming van zowel liefde als waarheid. Hij loog nooit, maar Hij was ook nooit wreed of veroordelend met de waarheid. Elk woord dat Hij sprak was gewikkeld in de liefde, zodat zelfs wanneer de waarheid pijn deed, Hij nooit het vertrouwen van iemand schond.


Toen Jezus ter dood werd veroordeeld, vluchtten zijn discipelen weg uit angst hetzelfde lot te moeten ondergaan. Petrus besloot echter om Jezus te volgen in een geheime missie om te zien wat er met zijn Meester gebeuren zou. Maar toen hij door meerdere mensen werd herkend, ontkende hij hartstochtelijk dat hij Jezus ooit gekend had. In Jezus' moment van kwetsbaarheid, verraadde Peter Hem.


Gekweld door wat hij had gedaan ging Petrus die nacht weg en huilde bittere tranen. Hij schaamde zich, en was ervan overtuigd dat Jezus zich waarschijnlijk ook voor hem schaamde. De volgende dag stierf Jezus aan het kruis en was Petrus ervan overtuigd dat het verhaal over was, en dacht hij dat hij voor de rest van zijn leven zou moeten leven met schaamte.


Maar liefde maakt altijd plaats voor genezing.


Jezus overwon de dood en na zijn opstanding verscheen Hij aan Petrus. Met een zonsopgang als achtergrond kookte Jezus heel gewoon ontbijt op het strand, terwijl Petrus, die op het water viste, letterlijk van het schip sprong om naar zijn Verlosser te gaan.


Toen Petrus op het strand aankwam, vroeg Jezus hem drie keer dezelfde vraag: "Petrus, heb je Mij lief?" Elke keer antwoordde Petrus: "Ja Heer, U weet dat ik U liefheb." Elke keer zei Jezus, "Hoed mijn schapen."


Petrus voelde zich bijna beledigd toen hem voor de derde keer dezelfde vraag werd gesteld, maar wat hij niet zag op dat moment was dat Jezus hem de liefde liet zien die bij machte is om onze zonden toe te dekken. Petrus verloochende Jezus drie keer, en nu schonk Jezus Petrus de genade die hem in staat stelde zijn liefde drie keer te bevestigen.


Ik weet niet wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik weet niet door welke pijn je bent gegaan, of hoe je bent verraden, en ik weet niet welke pijn jij anderen hebt aangedaan, of hoe je hen hebt verraden. Wat ik wel weet is dat God van je houdt. God schenkt je zijn genade, en Hij wil dat je zijn genade omarmt en dit vrijelijk deelt met anderen.