7 wetten van liefde

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Liefde vereist toewijding


Liefde vereist toewijding, en toewijding vereist dat we onze uitvluchten opgeven.


Eén van mijn favoriete voorbeelden van het opgeven van alle uitvluchten komt van de profeet Eliza. Het oudtestamentische boek 1 Koningen vertelt Eliza's bijzondere verhaal. God had Eliza tot een leven van bediening geroepen, maar Eliza begreep heel goed dat hij zijn huidige carrière zou moeten opgeven als hij zijn roeping zou omarmen. Hij moest een keuze maken tussen zijn liefde voor God, en zijn behoefte aan de vertrouwdheid en financiële zekerheid van zijn thuis.


Eliza was een boer uit een familie van boeren. Zijn vee en landbouwwerktuigen vertegenwoordigden zijn familieberoep, zijn afkomst, en zijn inkomen. Eliza wilde niet in de verleiding komen om, op de dagen dat zijn nieuwe leven oncomfortabel zou worden, een comfortabele uitvlucht te hebben. Eliza wilde vol voor God gaan.


Om zijn nieuwe roeping en zijn publiekelijke toewijding tot God samen te vieren, organiseerde Eliza een bijzonder afscheidsfeest. Hij slachtte al zijn vee en kookte hun vlees door het verbranden van al zijn landbouwwerktuigen. Hij verbrandde letterlijk en figuurlijk zijn uitvluchten.


Terwijl hij dit nieuwe avontuur die avond samen met zijn vrienden en familie vierde, wisten ze allemaal dat hij niet meer thuis zou komen, omdat hij zich ervan had verzekerd dat er niets was om naar terug te keren. Hij had de verleiding weggenomen. Hij had zijn uitvluchten vernietigd. Zijn liefde voor God dreef hem ertoe om zich zo drastisch toe te wijden.


God eerde Eliza's toewijding. Eliza werd één van de belangrijkste spirituele leiders in de Israëlische geschiedenis. Zijn liefde, geloof, en toewijding tot God inspireert nu nog steeds mensen van over de hele wereld.


Liefde bloeit daar waar liefde is geworteld in toewijding. Zorg ervoor dat je geliefden weten dat jouw liefde niet zomaar een vluchtig gevoel is; dat het een belofte voor de toekomst is die jullie delen. Omarm een dieper verantwoordelijkheidsgevoel voor en verantwoording tot de mensen wie je liefhebt, en je zal vruchtbare grond kweken waar blijvende liefde zich kan wortelen.