Gods Masterplan

Dag 2 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld


Gods belofte dat “in U” alle geslachten van de aardbodem worden gezegend (zie Gen.12:2,3 NBV).Studie-/gespreksvragen  1. God sluit een verbond. Eerst met het volk Israël en daarna een nieuw verbond in Jezus. Wat is het verschil tussen deze twee verbonden?

  2. In het Onze Vader komt Gods missieplan tot uiting. Lees het gebed goed door. Welke missie-punten staan er in dit gebed?

  3. Jezus nodigt ons uit om deel te nemen aan Gods Masterplan. Voel jij je onderdeel van Gods Masterplan? Op wat voor manier word jij ingeschakeld in Gods Masterplan? 

  4. De coronacrisis is volgens ds. Bottenbley onderdeel van Gods Masterplan en moet je dus ook op deze manier bekijken. Hoe helpt jou dit om beter om te gaan met deze pandemie? 

  5. God woonde eerst onder het volk in een tabernakel. Door Jezus woonde hij persoonlijk onder ons. Nu woont Hij door de Heilige Geest in ons. Hij tabernakelt in ons. Hoe ervaar jij dit in jouw eigen leven?