Gods Masterplan

Dag 1 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Wat God besluit, wordt van kracht en wat Hij wil, brengt Hij ten uitvoer


De start van Gods masterplan en het toekomstperspectief


Inleiding 


Twee vragen die de discipelen aan Jezus stelden zullen centraal staan in deze studie: ‘Wat is het teken van uw wederkomst?’ en ‘Wat is het teken van de voleinding van de wereld?’


Ook al is de kern van de Bijbelse informatie over de eindtijd te vinden in Mattheüs 24, toch is het lezen van deze tekst alleen niet voldoende. Ds. Orlando Bottenbley zal in deze studie het grote verband laten zien, of wel ‘Het Masterplan van God’ zoals hij dit zelf noemt.


Mattheüs 24 bijvoorbeeld, is een eyeopener voor de lezer (vooral vers 14). Wie deze woorden serieus neemt kan niet anders dan enthousiast worden. Aan de hand van recente gebeurtenissen en ontwikkelingen wordt aangetoond dat wat Jezus zegt de komende jaren zal gebeuren. Met andere woorden: de wederkomst van Jezus staat werkelijk voor de deur!


Naast de studie video’s vind je in dit leesplan ook studie-/gespreksvragen bij elke dag.


Studie-/gespreksvragen  1. Waarom ben je dit leesplan gaan volgen? Wat hoop je te ontdekken? 

  2. De eindtijd. Welke woorden of gevoelens komen bij jou naar boven als hierover gepraat wordt?

  3. Zie jij uit naar de eindtijd? 


"Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt" (Romein 8:20-21). 


4. Op welke manier merk je dat de schepping ten prooi is gevallen aan zinloosheid?


5. Waarvan moet de schepping vandaag de dag worden bevrijd? 


"Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel" (Genesis 3:15).


6. Op welke manier openbaart zich hier Gods masterplan?


7. Welke rol speelt Israël in het masterplan van God?


8. Wat voor een mens onmogelijk lijkt, maakt God mogelijk. Heb jij dat in je leven ook wel eens zo ervaren?


9. In het begin en bij het volk Israël woonde God onder de mensen. Hoe doet Hij dat vandaag de dag?