Wat bomen ons kunnen leren over God en zijn Koninkrijk

Overdenking

Bomen zijn geschapen door God

De eerste keer dat bomen worden genoemd in de Bijbel, is in het scheppingsverhaal. Net als andere planten, dieren en mensen, zijn ook bomen doelbewust door God geschapen. Ze zijn niet vanzelf ontstaan in de loop van miljoenen jaren, maar werden geschapen door Gods woorden. En God schiep niet slecht ‘een boom’ in het algemeen, maar Hij schiep schoonheid en variatie, “naar hun soort”.

Het is belangrijk om dit te weten. God heeft de aarde geschapen en alles wat daarop leeft. Daarom is Hij onze lof waard voor alle mooie dingen die Hij heeft gemaakt. Wij mogen dat alles ontvangen als geschenk van God. Bovendien worden ons wereldbeeld en ons toekomstperspectief anders als we weten dat God ‘achter’ alles staat, en niet een willekeurig lot. De hele schepping is Gods werk en Hij zal het werk van zijn handen niet loslaten. De aarde, het heelal, wij mensen — ze zijn niet het product van toeval, maar zijn zorgvuldig ontworpen en gemaakt.

Houd dit Bijbelgedeelte in gedachten als je uit je raam naar buiten kijkt of over straat loopt. Laat de bomen je herinneren aan God de Schepper die schoonheid en variatie schiep — enkel door te spreken. Wat is God groot!