Angst overwinnen

Dag 4 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Ben je bang voor God?

Stel je voor dat we in de Hof van Eden zijn, de plek waar Adam en Eva (de eerste mensen) woonden. De vrouw en de man zijn net ongehoorzaam aan God geworden, ze zondigden tegen Hem. Ze aten van de verboden vrucht. De verbondenheid met God is verbroken. Deze zonde, de allereerste, bracht scheiding, verdeeldheid en... (heb je daar ooit aan gedacht?) angst. De eerste keer dat angst in de Bijbel wordt genoemd, is op dit moment, na de zondeval.

"Dus hij zei:" Ik hoorde Uw stem in de tuin, en ik was bang omdat ik naakt was; en ik verborg mijzelf." (Genesis 3:10, HSV)

Waarom was Adam bang? Het plotselinge besef van zijn naaktheid en zijn ongehoorzaamheid veroorzaakte angst om op te staan. Erger nog, dit leidde hem ertoe zich te verbergen voor God. Verbergen voor Degene die hem schiep, van hem hield en voor hem zorgde. Van de Ene waar hij elke dag mee communiceerde en die met hem sprak!

Als we bang voor God zijn, vluchten we voor Zijn aanwezigheid. Toch is het in Zijn aanwezigheid dat we vergeving, genade en kracht ontvangen om voorwaarts te gaan en het hoofd kunnen bieden aan wat ons te wachten staat!

Misschien houdt schuld je tegen in het naderen van je Vader... En toch wacht Hij met open armen op je, zoals de vader van de verloren zoon (zie Lukas 15:11-24). Hij wacht op je voor de deur van je hart. Open de deur voor Hem... Laat Hem binnen. Laat Hem je ziel, je geest en je leven herstellen. 

God houdt van je en als je vergeving nodig hebt en Hem daarom vraagt, zal Hij je vergeven. Ik weet niet precies wat er in je hart leeft. Maar vandaag, als je deze liefdevolle roep van de Heer voelt, beantwoord hem dan... Nodig de Heilige Geest uit om je hart en geest te doorzoeken. Zou je dit willen doen? 

Als dat zo is, bid dan met mij... “Heer, soms ben ik bang om in Uw aanwezigheid te komen en tot U te spreken omdat ik me schuldig voel, onbelangrijk... Ik vraag U nederig om mij te tonen, door Uw Heilige Geest, wat mij verhindert in het naderen tot U. Laat het me nu zien en help me om het kwijt te raken! In de naam van Jezus, amen."

Zo blij dat je bestaat!