Angst overwinnen

Overdenking

Laat angst je leven niet beheersen

Wat is angst precies? Je kunt het omschrijven als een "een gevoel van benauwdheid, veroorzaakt door de aanwezigheid of gedachte van echt of ingebeeld gevaar".

Mijn vraag is deze: wat gebeurt er als angst de overhand krijgt in je leven? Als een gevoel van angst, vrees of paniek zo krachtig wordt dat het je ervan weerhoudt om normaal te functioneren? Hier zijn drie effecten:

  • Angst verlamd
  • Angst voedt twijfel
  • Angst doodt de plannen van God in jou

Angst is niets anders dan een primair wapen dat door de vijand wordt gebruikt om je te onderdrukken en te hinderen in je (christelijke) leven. Maar Jezus versloeg deze vijand! (zie Kolossenzen 2:15) De Bijbel zegt ook dat je een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing hebt gekregen. Geen geest van angst. (zie 2 Timotheüs 1:7)

Deze geest van kracht, liefde en zelfbeheersing wordt je door God gegeven. God! Niet door een god op afstand, maar door de krachtige Schepper, Degene die terugkomt als Overwinnaar!

Gods volmaakte liefde overwint angst en werpt het uit je hart. Zijn liefde voor jou vernietigt angst in al zijn vormen. Sta op en belijd deze waarheid die te vinden is in 1 Johannes 4:18: "Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde."

Ontvang dit vandaag. Het Woord van God voedt je geloof. De Geest van God daagt je uit en draagt ​​je. Hij laat je over muren springen en door bergen heen breken. Door zijn kracht, zul je machtige heldendaden doen! (zie Psalm 18:30 en 2 Samuel 22:30)

Laten we samen bidden: "Heer, ik belijd met mijn mond dat U mijn Heer en mijn Redder bent. Ik beken dat wat U zegt in Uw Woord waar is! Ik heb een Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing gekregen! Ik krijg deze Geest van U. Heer, Ik geef alles aan U. Ik geef U mijn leven, mijn emoties en mijn omstandigheden. Ik verklaar dat angst en alles wat dat in mijn leven bracht, geen autoriteit meer heeft en geen macht meer heeft, omdat ik alles aan U geef. Ik verheerlijk Uw naam en dank U voor de vrijheid die U mij geeft om deze angst te overwinnen! In Jezus naam, amen!"

Zo blij dat je bestaat!

P.S. De teksten van dit leesplan zijn afkomstig uit de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl! Daarbij ontvang je een poster, gemaakt door Wilma Veen!