De hartslag van God

Overdenking

LIEFDE

I Johannes 4:8

O God, U bent liefde; en ik prijs U voor al Uw eigenschappen! Dank U voor Uw geduld en vriendelijkheid die U dagelijks toont. Dank U dat U niet handelt vanuit menselijke jaloezie of arrogantie, maar vanuit een zuiver hart van verlangen naar alles van mij. Dank U dat U niet onbetamelijk of egoïstisch hebt gehandeld; in plaats daarvan zocht U het kruis voor mij. Dank U dat U zich daar niet geprovoceerd voelde en niet Uw eigen belang hebt gezocht; U koos er juist voor om te worden onderdrukt en mishandeld, terwijl U Uw mond niet opendeed. Uw standvastige stilte bracht een zoete redding voor mijn ziel! O God, ik dank U! Uw liefde verheugt zich niet in ongerechtigheid, maar vindt vreugde in de waarheid. Uw liefde verdraagt ​​alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen. Uw liefde faalt nooit. Dank U, Jezus! Dit is de liefde die U hebt getoond, en door Uw trouw blijft tonen aan mij, zelfs in mijn zonde. Uw liefde heeft me vrijgekocht; Uw liefde heeft me vergeven; Uw liefde heeft me verlost; God, Uw liefde ondersteunt mij! Zorg er elke dag voor dat mijn hart beheerst wordt door Uw liefde zodat ik dit aan anderen kan laten zien die verlangen naar Uw levensveranderende aanraking. Laat mijn hart werken vanuit deze meeslepende waarheid: ik hou van U omdat U eerst van mij hield!

© Chris Baxter 2014 Ð Clear Day Publishing