Overwinning door zwakheid

Overwinning door zwakheid

7 dagen

Lijden kan verwarrend zijn. Gods volk - en Jezus Zelf ook - heeft vaak de waarom-vraag gesteld als het werd geconfronteerd met lijden. Het Evangelie onthult een aantal van Gods redenen waarom het lijden wordt toegestaan in ons leven. Door alles heen worden we opgeroepen om trouw te volharden, waarbij we mogen rusten in de zekerheid dat er uiteindelijk overwonnen zal worden en er een eeuwige beloning wacht.

Uitgever

We willen Joni and Friends, International en Tyndale House Publishers, makers van de Beyond Suffering Bible, bedanken voor het beschikbaar stellen van dit plan. Ga voor meer informatie naar: www.beyondsufferingbible.com/

Over deze uitgever

Meer dan 100000 voltooiingen