Vastberaden - met Lisa Bevere

Overdenking


Wanneer we Gods liefde ontvangen, is onze meest natuurlijke en noodzakelijke reactie: liefde geven. We zouden zonder angst, vol blijdschap en eindeloos moeten liefhebben. Het beste bewijs van iemand die weet dat er van hem wordt gehouden, is dat hij veel en goed liefheeft. 


God heeft geen liefde, Hij is liefde. Liefde is Zijn natuur. En omdat God liefde is, kun je Hem niet tegenhouden om jou lief te hebben. Zijn liefde is onoverwinnelijk en onwrikbaar, niet afhankelijk van jouw eb en vloed. 


Maar omdat God iedereen liefheeft, kan Hij niet alles liefhebben. Omdat God onvermurwbaar in liefde is, moet Hij ook onvermurwbaar in haat zijn. 


Dit lijkt op het eerste gezicht een tegenstelling, maar dat is alleen maar zo omdat onze cultuur liefde heeft verafgood. We weten dat God liefde is, maar hebben we ons idee van liefde tot een god gemaakt? 


De waarheid is dat God haat wat liefde teniet doet. Hij haat wat degenen die Hij liefheeft kapot scheurt. Dit is waarom God datgene haat wat onze identiteit verdraait.


De Schrift zegt ons dat God het volgende haat: alles dat in strijd is met gerechtigheid en waarheid, wanneer weduwen en wezen onderdrukt worden, misbruik van ouderen en verwaarlozing van de familie, datgene wat Zijn goedheid en gaven besmet, wanneer liefde verdraait in egoïsme, wanneer vrienden vijanden worden, datgene wat Zijn beeld verandert en het onze vervormt, wanneer het kwade goed wordt genoemd, wanneer de onschuldigen gedood worden, en wanneer arrogantie en trots ons slechter maakt. Kort samengevat: God haat alles wat liefde ondermijnt, want alles wat de liefde bederft, bederft ons. 


We kunnen geen ware liefde hebben als we ''alles liefhebben.'' God is onvermurwbaar in zowel liefde als haat, en daarom moeten we leren liefhebben wat God liefheeft en leren haten wat Hij haat. 


Wat zijn voorbeelden van manieren waarop onze cultuur het idee van liefde heeft verafgood? God houdt van iedereen, maar Hij houdt niet van alles. Hoe ziet deze waarheid er uit in jouw leven?