Vastberaden - met Lisa Bevere

Dag 2 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking


Niemand groeit op zonder invloed van de duisternis. We horen allemaal in meer of mindere mate stemmen om ons heen die ons veroordelen en ons een label opplakken. De meesten van ons, zo niet iedereen, heeft zichzelf ook labels opgeplakt— valse identiteiten waarvan we zouden zweren dat ze waar zijn. 


Wanneer God tot ons nadert, is het niet om ons te veroordelen. Hij wil ons op een intieme manier naar Zichzelf toe trekken, zodat we vanuit Zijn mond de waarheid kunnen horen over wie we werkelijk zijn. 


Deze waarheid is: we zijn niet de duisternis uit ons verleden. En we worden niet gekenmerkt door onze fouten, geslacht of iets anders van buitenaf. In plaats daarvan zijn we zielen die geschapen zijn naar het beeld van God, gemaakt om intimiteit te ervaren met Degene die ons onze levensadem gaf. 


We verliezen onze identiteit uit het oog als we haar aan de verkeerde dingen verbinden. Dat is de reden waarom God al die beperkende labels die we onszelf hebben gegeven een voor een zal verwijderen. Zijn Geest werkt diep in ons. Hij verwijdert het oude en openbaart wat nog komen gaat. 


Misschien hebben angst en onzekerheid ertoe geleid dat je Gods werk in jouw leven hebt afgewezen. Maar op dit moment spreekt God tot die plaatsen waarvan jij dacht dat ze een woestenij waren. Hij biedt aan om die plaatsen weer tot een tuin te maken. 


Maar we moeten wel bereid zijn om God een scheiding te laten aanbrengen tussen het licht en de duisternis in ons leven. God zal niet toestaan dat de leugens die over jouw leven zijn uitgesproken blijven bestaan. Hij zal niet toestaan dat de dingen die je over jezelf hebt gezegd het laatste woord hebben. In plaats daarvan zal Hij dicht tot jou naderen, zodat Hij op een intieme manier iets nieuws in jouw leven kan openbaren. Iets dat volledige genezing geeft over alle plaatsen van pijn. Hij maakt je vrij om in de waarheid te leven die Hij over jou uitspreekt. 


God is zo vastberaden intiem. Hij zal naar de kern van je pijn gaan om je ervan te genezen, maar je moet Hem wel toestaan dit te doen. Hoe zou dit eruit zien in jouw leven?