Colossenzen 1:15-16

Colossenzen 1:15-16 HTB

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer.
HTB: Het Boek
Delen

Colossenzen 1:15-16

Delen