YouVersion

De Bijbel App is volledig gratis, zonder advertenties en zonder in-app aankopen. Download de app

Als helpen kwetst: de Bijbel en de armen

Als helpen kwetst: de Bijbel en de armen

De Bijbel gebiedt ons om voor de armen en onderdrukten te zorgen. Kom en onderzoek de diepte van Gods zorg voor hen en hoe je de oproep zelf zou kunnen beantwoorden. Elke leesplandag bevat een waargebeurd verhaal of anekdote, Bijbelgedeelte en meditatie, uitdaging en gebed. Deze overdenkingen zijn geïnspireerd door of afgeleid van het boek When Helping Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor... and Yourself, geschreven door Steve Corbett en Brian Fikkert.

We willen The Chalmers Center bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Ga voor meer informatie naar: www.chalmers.org
Over deze uitgever