Het licht schijnt in de duisternis

Het licht schijnt in de duisternis

31 dagen

De apostel Johannes schreef een boek over Jezus “opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31). Dit leesplan gaat stapje voor stapje door de eerste hoofdstukken van Johannes’ evangelie en andere Bijbelgedeelten heen om te ontdekken wie Jezus is.

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.org/

Over deze uitgever