Genesis 1:2

Genesis 1:2 NBG51

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 1:2