Romeinen 8:31

Romeinen 8:31 NBG51

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 8:31

Delen