Gods Stem Verstaan

Gods Stem Verstaan

7 dagen

Wist je dat God ervan houdt om met je te communiceren? De aankomende dagen wil ik met je nadenken over hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor Gods stem. Je zult Hem beter leren kennen en het zal je helpen Zijn liefde beter te ontvangen.

Uitgever

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-godsstem

Over deze uitgever

Meer dan 10000 voltooiingen