Jezus Is Sterker

Jezus Is Sterker

6 dagen

De wereld is in oorlog. Niet alleen letterlijk, als bevolkingsgroepen of landen met elkaar vechten, maar ook geestelijk. Satan heeft de oorlog verklaard aan God en aan Gods kinderen. Dat klinkt heel angstaanjagend, en daarom is het belangrijk te weten dat Jezus sterker is. Hij is sterker dan de zonde, sterker dan satan en zelfs sterker dan de dood. En als jij bij Hem hoort, deel je in Zijn overwinning!

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.globalrize.org/

Over deze uitgever


App Download
De Bijbel App
7.9M Ratings