1 Johannes 3:3

1 Johannes 3:3 NBG51

En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 3:3