Levend water

Levend water

11 dagen

Het Evangelie van Johannes wil ons laten zien wie Jezus is. In hoofdstuk 4 lezen we hoe Jezus Zichzelf bekendmaakt in een gesprek met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Dit verhaal bevat veel lessen voor ons. Ook deze geschiedenis heeft Johannes opgeschreven “opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.org/

Over deze uitgever