Romeinen 5:5

Romeinen 5:5 HSV

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Romeinen 5:5

Delen